Kim jest rzeczoznawca i czym się zajmuje?

24 kwietnia 2022 Wyłączone Przez admin

Wycena nieruchomości, analiza rynku nieruchomości, a także profesjonalne doradztwo podczas zakupu lub sprzedaży nieruchomości – tym na co dzień w swojej pracy zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. Zainteresowanie jego usługami w dzisiejszych czasach jest coraz większe. 

Kim jest rzeczoznawca?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba wykonująca określone zadania zgodnie z przepisami prawa. By móc wykonywać ten zawód, trzeba spełnić szereg ściśle określonych wymogów. Mówi się też, że wykonuje on zawód zaufania publicznego. W wielkim skrócie rzeczoznawca zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Jego praca jest bardzo odpowiedzialna, ale z drugiej strony ciekawa i jednocześnie dobrze płatna. Dobry rzeczoznawca Poznań w dzisiejszych czasach wzbudza coraz większe zainteresowanie. Zapewne wynika to z zakresu zadań, jakie wykonuje w ramach wykonywanego zawodu. 

Zadania rzeczoznawcy

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest szacowanie wartości nieruchomości, a także urządzeń i maszyn. Ponadto tworzy ekspertyzy oraz opracowania, które dotyczą rynku nieruchomości, efektywności inwestowania w nieruchomości, skutków finansowych uchwalania albo zmiany planów miejscowych. Specjalizuje się w ekspertyzach i opracowaniach dotyczących oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, a także bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Czynności te dotyczą również określania wartości nieruchomości na potrzeby inwestora indywidualnego oraz wyceny nieruchomości, które zaliczane są do inwestycji i środków trwałych. Z pełnym zakresem czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, można zapoznać się na stronie tego specjalisty. 

Z usług rzeczoznawcy majątkowego korzysta się w sytuacji, w której niezbędne jest określenie wartości rynkowej konkretnej nieruchomości, na przykład mieszkania. Pomoc ze strony doświadczonego rzeczoznawcy nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy zamierza się sprzedać mieszkanie albo stara się o kredyt hipoteczny. By jednak zyskać na współpracy z rzeczoznawcą, trzeba wybrać najlepszego. Rzeczoznawcę z doświadczeniem, zaangażowanego w powierzone zadania.